Individuell träning

Do more - Be more

Komplettera din lagträning med individuell träning

Grunden för all din träning kommer alltid att ligga i din lagträning på och utanför innebandyplan. Den individuella utbildningen lägger till de detaljer som möter dina specifika behov som individ. Detta oavsett om det handlar om färdigheter ute på innebandyplanen din atletiska status.

I vårt koncept med individuell träning får du detaljerad hjälp med att utveckla dina rörelsemönster på banan och utveckla din tekniska förmåga i avslutsposition eller i andra spelmoment. 

Som målvakt får du chansen att på egen hand tillsammans med vår instruktör under passet jobba fokuserat med det eller de områden du själv önskar utveckla.

Du tränar antingen ensam eller tillsammans med upp till fyra spelare och en instruktör. Behovet hos individen/individerna styr omfattningen på träningen, det kan vara ett tillfälle eller ett tillfälle i månaden.

Timpriser

1 spelare: 1200 kronor
2 spelare: 900 kronor/spelare
3-6 spelare: 600 kronor/spelare

Priserna är inklusive moms. Eventuell reskostnad tillkommer.

Skicka in förfrågan