Utveckla ditt tränarskap

AVANCERAD

Utveckla ditt tränarskap - Avancerad

I upplägget med avancerad jobbar vi med ett specificerat tema. Vi tittar på hur man kan bryta ned ett område i spelet och jobba separat med de olika delmomenten under träning.

Tidsåtgång: 90 minuter teori plus 60 minuter praktik.

Genomförande: Träffen genomförs på din hemmaplan där vi inleder med ett teoripass på 90 minuter. Vi följer upp med ett praktikpass på 60 minuter med ditt lag där vi försöker implementera tankarna som varit uppe på teorin.

Förslag innehåll: Träningsupplägg, anfallsspel, spelvändningar, modeller i försvar

Nivå: Rekommenderas från svart nivå.

Material: Du erhåller kopior på det material som används under utbildningstillfället.

Uppföljning: Görs digitalt efter överenskommelse. 

Övrigt: Beställaren av tjänsten ansvarar för bokning och bekostar lokalhyra samt bistår med träningsmateriel till det praktiska passet. 

 Pris: 5500 kr plus resa.

Skicka intresseanmälan

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.