Utveckla ditt tränarskap

SPECIAL TEAMS

Utveckla ditt tränarskap - Special Teams

När vi träffas så jobbar vi dedikerat med olika uppställningar och lösningar i de offensiva delarna av special teams t ex 5 mot 4 samt med olika lösningar på boxplay. Här erbjuder vi endast lösningar för mellan stora eller stora grupper.

Tidsåtgång: 90 minuter teori plus 60 minuter praktik.

Genomförande: Träffen genomförs på din hemmaplan där vi inleder med ett teoripass på 90 minuter. Vi följer upp med ett praktikpass på 60 minuter med en träningsgrupp från din förening där vi försöker implementera tankarna som varit uppe på teorin.

Inneh¨åll: Powerplay, boxplay och frislag.

Nivå: Rekommenderas från svart nivå.

Material: Du erhåller kopior på det material som används under utbildningstillfället.

Uppföljning: Görs digitalt. 

Övrigt: Beställaren av tjänsten ansvarar för bokning och bekostar lokalhyra samt bistår med träningsmateriel till det praktiska passet. 

Pris

Mellanstor grupp (4-7) 7500 kr
Stor grupp (8- ) 10 000 kr

Skicka intresseanmälan

Vänligen uppge dina kontaktuppgifter och vi återkommer till dig så snart vi kan.