Att läsa spelet

19.02.2023

av Mikael Hill

Att innebandy är en komplex sport tror jag dom flesta kan skriva under på. Detsamma gäller också begreppet skills. Tolkningarna på vad som är innebandyskills eller färdigheter är så många att det kan vara svårt att veta vad som menas.

Det är lätt att tro att skills bara handlar om att göra tricks med klubba och boll men faktum är att det är mycket mer än så. Att röra sig på banan är kanske den skill som är mest grundläggande i spelet och som jag tror dom flesta håller med om att det är en viktig del av spelet. 

Klubbteknik är det som vi oftast förknippar med skill. Hur man med kvicka händer flyttar bollen och som av många felaktigt blandas ihop med bollbehandling. Bollbehandling är något annat och här handlar det nödvändigtvis inte om snabba händer. Ett exempel på bollbehandling är att man med mjuka handleder  skapar sig tid genom med en fin och följsam bollmottagning som därigenom skapar möjligheten för ett öppnande spel med blicken uppe. 

Skott eller avslut är ytterligare en skill och som ofta blir en stor fokuspunkt i träningen av förklarliga skäl. Innebandy är en invasiv sport där flest mål vinner och med tanke på bland annat det så blir just avslut allt som oftast en av de central punkterna i träningen. 

Sist men inte minst kommer vi till spelförståelsen eller beslutsfattandet. Att förstå spelet och när man skall göra vad på banan är den skill som kan vara svårast att träna på men som är den enskilda skill som kan göra den störst skillnad mellan spelare och lag. Att förstå spelet är sannolikt den viktigaste skill/förmåga av dom alla. Hur tränar du upp din spelförståelse eller ditt spelsinne? Genom att köra skottövningar? Knappast. 

Innebandy är en komplex sport, som nämndes i ingressen, med alla ovan nämnda skills att ta hänsyn till i utbildningen av sina spelare. Som tränare eller tränarstab har man ofta begränsat med tid för träningen och det är inte sällan som det kan vara svårt att få in alla delar i spelet när man jobbar med sina spelare vilket är fullt förståeligt. Många gånger väljer man istället att fokusera på en enskild detalj och kanske missar att alla delar hänger ihop. 

Därför är det viktigt att man skaffar sig kunskap om hur man sätter upp en plan för hur man genomför sina träningar, hur man bygger sina träningspass för att få in så många skills som möjligt i de övningar och moment man kör. Kunskap är ditt viktigaste verktyg när du skall få dina spelare att växa. 

Ett exempel som visar skillnaden och förväntningarna på dig som tränare är när man jämför med en genomsnittlig föräldragrupp. I regel så lär sig dina spelares föräldrar ofta grunderna i spelet snabbt och enkelt. Dock hamnar ofta fokus enbart på enskilda detaljer och man missar ofta helheten eller flera av dom viktigaste delarna. Ni känner säkert igen frågeställningar gällande unga spelare som är ”duktiga” men som t ex behöver bli snabbare i fötterna för att få ut mer av sitt spel, som har ett bra skott men som inte får igenom skotten osv. 

Att du i rollen som ledare/tränare sitter inne med kunskapen om att flera bitar sitter samman kan lösa många knutar. I en situation som den ovan nämnda så kan det vara befogat med en motfråga om det verkligen är snabbhet som är det viktigaste att jobba med eller om det är förmågan att lära sig läsa spelet som kan vara nyckeln. Det kan se ut som en ung spelare behöver få snabbare fötter men där det istället handlar om att läsa och uppfatta spelet snabbare för att bli mer delaktig som är den springande punkten och det är här din kompetens i tränarrollen skall vara ett trumfkort. Sluta aldrig jaga kunskap och kom ihåg att jobba med din egen utveckling. 

Innebandy är en snabb sport med ständiga beslut som behöver tas på hundradelar av en sekund och därför är det viktigt att jobba med alla skills och förstå vikten av att göra sak vid rätt tillfälle. Att läsa spelet. 

Skills FLRBLs Vision

Vår vision är att hjälpa spelare att nå sin fulla kapacitet samt hjälpa lag/tränare i sin utveckling för att därigenom kunna ge sina spelare så bra utbildning som möjligt. Vi bygger vårt tankesätt på mångårig erfarenhet av att jobba med talangutveckling både på ungdom och elit.

Metodiken vi använder bygger på matchmoment som bryts ner till isolerade händelser. Inlärningen är anpassad för att få rätt ordning på momenten för att ge en tydlig karta över sitt beslutsfattande i matchsituationen. Allt anpassat för framtidens innebandyspelare. 

Kom ihåg att varje investerad träningstimme eller arbete med ditt tränarskap bidrar till din utveckling.

Vi finns här för dig och hoppas på att få förmånen att jobba tillsammans. 

Do more, be more!