Priser och villkor

Skills Floorball

Priser och villkor

Samtliga priser är inklusive moms 25% varav 500 kr är en administrativ avgift. Denna återbetalas ej vid eventuellt återbud i samband läger eller inställt arrangemang.

Vid återbud i samband med läger så återbetalas hela deltagaravgiften mot uppvisande av läkarintyg fram till lägerstart. Om skada eller sjukdom uppstår under lägerdagarna återbetalas ej deltagaravgiften. 

Reseersättning 18.50 kr/mil tillkommer på samtliga paket där vi besöker dig som kund.